ข้อตกลงการใช้บริการของ Fun! Japan

ยินดีต้อนรับสู่ Fun! Japan!

“Fun! Japan” หมายความโดยรวมถึงโครงการ (“ โครงการ Fun! Japan”) ที่เสนอสินค้าและบริการผ่านช่องทางที่มีความหลากหลาย รวมถึงเว็บไซต์นี้ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะ โดเมนของเว็บ thailand.fun-japan.jp – ซึ่งเรียกว่า “เว็บไซต์” ซึ่งภายหลังอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลใด ๆ) และมุ่งมั่นที่จะขยายผลประโยชน์ในประเทศญี่ปุ่นโดยการแนะนำสินค้าและบริการของประเทศญี่ปุ่นให้กับผู้บริโภคทั่วทั้งเอเชีย

หน่วยงานที่ควบคุมดูแล Fun! Japan ทีมงานของ Fun! Japan เสนอการให้บริการและข้อมูลให้กับลูกค้าตามข้อตกลงการใช้งาน (“ข้อตกลงการใช้งาน”) "Fun! Japan" ในที่นี้บ่งถึงโครงการ Fun! Japan คือเว็บไซต์นี้ สมาชิกแต่ละคนหรือบริษัทซึ่งจัดตั้งทีมงาน Fun! Japan เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามนัยที่ระบุไว้ในเนื้อหา

กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้งานดังต่อไปนี้อย่างรอบคอบ เมื่อได้ใช้งานหรือเข้าถึง Fun! Japan ถือว่าคุณในฐานะของลูกค้า ยอมรับข้อตกลงการใช้งานด้านล่าง หากคุณเข้าถึงหรือซื้อสินค้าหรือบริการจากพันธมิตรของเราผ่าน Fun! Japan ในขณะนี้หรือในอนาคต ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงและแนวทางของพันธมิตรนั้นในเวลานั้นโดยไม่คำนึงถึงว่าพันธมิตรนั้นรวมอยู่ในเว็บไซต์ของเราหรือไม่ หากข้อตกลงหรือแนวทางสำหรับสินค้าและบริการของพันธมิตรของเราและข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ขัดแย้งกัน ให้ถือข้อตกลงการใช้งานนี้เป็นสำคัญ

ความเป็นส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำมาใช้เมื่อคุณใช้งาน Fun! Japan
กรุณาอ่านนโยบายอย่างรอบคอบและทำความเข้าใจเป็นอย่างดี

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคุณใช้งาน Fun! Japan หรือส่งอีเมลถึง Fun! Japan คุณกำลังเข้าร่วมในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับ Fun! Japan
คุณกำลังยอมรับโดยหวังว่าจะได้รับการสื่อสารจาก Fun! Japan ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การเผยแพร่หรือการปฏิบัติหน้าที่ โดยการส่งอีเมลไปให้คุณตามที่อยู่อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ แจ้งเตือนบนเว็บไซต์ หรือใช้ช่องทางที่เหมาะสมอื่น ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นจาก Fun! Japan  ทั้งข้อตกลงทั้งหมด การแจ้งเตือนและการเปิดเผยข้อมูล ตอบสนองความต้องการด้านกฎหมายสำหรับการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษร

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดที่จัดทำผ่าน Fun! Japan (ตัวอย่างเช่น อักขระ กราฟฟิก โลโก้ ไอคอนปุ่ม รูปภาพ คลิปเสียง ภาพยนตร์ สิ่งที่ดาวน์โหลดแบบดิจิทัล และข้อมูลที่ได้รับการแก้ไข) ถือเป็นทรัพย์สินของ Fun! Japan หรือผู้ให้เนื้อหา และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นและกฎหมายสากลที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ในส่วนของการเรียบเรียงเนื้อหาทั้งหมดที่ทำโดย Fun! Japan ถือเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ Fun! Japan และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นและกฎหมายสากลที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่าง ๆ คุณไม่สามารถพิมพ์ซ้ำ หรือทำสำเนาข้อมูล รูปภาพและอื่น ๆ ที่จัดทำผ่าน Fun! Japan โดยไม่มีการยินยอมจากเรา

สิทธิ์การใช้และการเข้าถึงเว็บไซต์

Fun! Japan หรือผู้ให้เนื้อหาใด ๆ ให้สิทธิ์การใช้งานแก่คุณ โดยไม่ผูกขาด ไม่เป็นไปในเชิงพาณิชย์ และเป็นสิทธิ์การใช้เฉพาะบุคคล ในการใช้งาน Fun! Japan ด้วยเงื่อนไขว่าคุณจะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ (ไม่อนุญาตให้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นหรือให้สิทธิ์ต่อ) สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้: การจำหน่ายต่อหรือการใช้งาน Fun! Japan หรือเนื้อหาในเชิงพาณิชย์, การเก็บรวบรวมหรือการใช้รายการสินค้า คำอธิบาย หรือราคา, การใช้งาน Fun! Japan หรือใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ในทางอื่น, การดาวน์โหลดหรือทำสำเนาข้อมูลบัญชีสำหรับบริษัทอื่น ๆ, หรือการใช้งานการจัดเก็บข้อมูลหรือการใช้เครื่องมือในการสกัดข้อมูล เช่น เหมืองข้อมูลหรือหุ่นยนต์

Fun! Japan หรือผู้ให้สิทธิ์ ผู้จัดหาสินค้าและบริการ ผู้ตีพิมพ์ ผู้ถือสิทธิ์ หรือผู้ถือเนื้อหาขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด ในสิ่งต่างๆซึ่งไม่ได้รับอนุญาตที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ตามข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้หรือข้อตกลงอื่น ๆ คุณไม่สามารถทำซ้ำ ทำสำเนา คัดลอก ขาย ขายต่อ เข้าถึงหรือการใช้งาน Fun! Japan อื่น ๆ หรือส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์เพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fun! Japan คุณต้องไม่แยกเนื้อหาหรือใช้เทคโนโลยีการแยกเนื้อหาในการรวมโลโก้หรือข้อมูลที่มีค่าอื่นใดที่เป็นของ Fun! Japan (รวมถึงรูปภาพ อักขระ หน้า เค้าโครงหน้าและรูปแบบ) โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง ห้ามคุณใช้ Fun! Japan ในทางที่ไม่ถูกต้อง และอาจใช้ Fun! Japan ได้เพียงตามกฏหมายที่บังคับใช้ การอนุญาตให้ใช้ Fun! Japan จะถูกยกเลิกหรือยุติ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Fun! Japan โดยไม่มีการแจ้งเตือน หากคุณใช้งาน Fun! Japan โดยละเมิดข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้หรือเงื่อนไขที่บังคับใช้อื่นๆ

บัญชี

เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ คุณเข้าใจและยอมรับที่จะต้องรับผิดชอบในบัญชีของคุณ ในการปกป้องรหัสผ่านและดูแลการใช้งานและการเข้าถึงบัญชีของคุณ หากมีบุคคลใดเข้าถึงบัญชีของคุณหรือใช้งานบัญชีของคุณเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ เราจะเชื่อรหัสผู้ใช้งานบัญชีนั้นและจะถือว่าคุณเป็นผู้เข้าถึงนั้นเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติใด ๆ ผ่านบัญชีของคุณ กรุณาแจ้งเราทันทีหากคุณสงสัยหรือตระหนักว่าบัญชีของคุณถูกใช้โดยที่คุณไม่ได้อนุญาต พวกเราที่ Fun! Japan สงวนสิทธิในการลบสิ่งที่คุณนำเสนอ การระงับชั่วคราว และ/หรือยุติบัญชีของคุณโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นการละเมิดโดยเจตนาหรือประมาทหรือไม่ ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อกับปลายทางที่รหัสผ่านถูกขโมย สูญหาย หรือการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต (เช่น, แต่ไม่จำกัดเฉพาะ, ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบ, ค่าใช้จ่ายสำหรับมาตรการป้องกัน, ค่าทนาย, ค่าใช้จ่ายสำหรับการติดต่อในการอ้างสิทธิ์) ต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายกับ Fun! Japan เราสงวนสิทธิ์ในการการแก้ไขหรือลบเนื้อหา ยุติหรือเปลี่ยนโปรโมชั่นหรือแคมเปญ ปฏิเสธการให้บริการ ระงับบัญชีชั่วคราวโดยไม่มีการแจ้งเตือน

คะแนนของ Fun! Japan

คะแนนของ Fun! Japan (“FP”) สามารถใช้งานได้เฉพาะตามที่กำหนดไว้โดย Fun! Japan เท่านั้น เช่น ในการสมัครแคมเปญบนเว็บไซต์และในการเข้าถึงบทความเฉพาะต่าง ๆ สำหรับสมาชิกของเว็บไซต์

คุณสามารถรับ FP ได้โดย: การลงทะเบียนในฐานะสมาชิกของเว็บไซต์, การเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์, การเข้าร่วมในการเสี่ยงโชคทำนาย, การตอบแบบสอบถาม,  การลงทะเบียนหน้าเว็บที่ FP จัดให้เป็นหน้าที่ชื่นชอบ, การแบ่งปันหน้าเว็บ, การแสดงความคิดเห็นบนหน้าเว็บนั้น, การเข้าร่วมในแคมเปญ และวิธีการอื่น ๆ  ที่กำหนดโดย Fun! Japan

คะแนน FP ไม่สามารถทำการซื้อขายได้ เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น FP ใช้งานได้ในระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ผู้ถือบัญชีเข้าระบบครั้งสุดท้าย เมื่อบัญชีถูกยกเลิก FP ที่ได้รับผ่านบัญชีที่ถูกยกเลิกดังกล่าวจะใช้งานไม่ได้ FP ทั้งหมดจะใช้งานไม่ได้หากมีการปิดเว็บไซต์หรือหากมีการยกเลิกโครงการ Fun! Japan FP และไม่สามารถโอนไปยังโปรแกรมคะแนนอื่น ๆ FP ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือคะแนนประเภทอื่น ๆ ภายในสถานการณ์ใด ๆ โดย FP จะมีการให้กับบัญชีเฉพาะและสามารถใช้ได้สำหรับบัญชีเฉพาะเท่านั้น ไม่สามารถโอนไปยังบัญชีอื่น ๆ ได้

การเปลี่ยนแปลงในการลงทะเบียน

หากมีการเปลี่ยนแปลงในการลงทะเบียน รวมถึงที่อยู่อีเมล คุณต้องรับผิดชอบในการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เราทราบ หากลูกค้าไม่ให้หรืออัพเดตเรื่องการลงทะเบียน คุณจะไม่สามารถได้รับการบริการต่าง ๆ หรือสูญเสียประสบการณ์ โดย Fun! Japan จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียดังกล่าว

สำหรับผู้เยาว์

กรุณาลงทะเบียนเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฏหมาย เช่น บิดามารดา Fun! Japan สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธการให้บริการทันทีหากไม่มีการยินยอมดังกล่าว

การตรวจสอบ การแสดงความคิดเห็น การสื่อสารและเนื้อหาอื่น ๆ

ในฐานะผู้ใช้งาน Fun! Japan คุณสามารถส่งความคิดเห็น รูปภาพหรือเนื้อหาอื่น ๆ หรือข้อเสนอ ความคิด ความคิดเห็น คำถาม หรือข้อมูลอื่นๆ หากเนื้อหาไม่ผิดกฏหมาย ลามกอนาจาร ข่มขู่ หมิ่นประมาท บุกรุกความเป็นส่วนตัว ล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นอันตรายต่อบุคคลที่สามหรือ น่ารังเกียจ หรือไม่ประกอบด้วยหรือมีไวรัสของซอฟต์แวร์ การรณรงค์ด้านการเมือง การชักชวนในเชิงพาณิชย์ จดหมายลูกโซ่ จดหมายจำนวนมากหรือในรูปแบบของสแปมใด ๆ คุณต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมลปลอม ปลอมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือกระทำการในทางใดเพื่อจะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของเนื้อหาใด ๆ แม้ว่า Fun! Japan สงวนสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด) ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาดังกล่าว แต่ไม่มีการรับรองเนื้อหาที่ส่งมาเป็นระยะ ๆ

เว้นแต่เว็บไซต์กำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น โดยเมื่อคุณส่งเนื้อหาหรือส่งเอกสาร หมายถึงคุณยินยอมให้สิทธิ กับ Fun! Japan  โดยไม่ผูกขาด ไม่จำกัดสิทธิ์ในการใช้งาน ให้สิทธิต่อเนื่อง ให้สิทธิที่เพิกถอนไม่ได้ และให้สิทธิในการโอนเนื้อหาได้เต็มรูปแบบกับ Fun! Japan ในการใช้งาน การทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับแต่ง ตีพิมพ์ แปล สร้างงานที่ดัดแปลงมา แจกจ่าย และแสดงเนื้อหาทั่วโลกในสื่อใด ๆ คุณกำลังยินยอมให้ Fun! Japan และผู้ได้รับสิทธิ์ช่วง มีสิทธิ์ในการใช้ชื่อ (ชื่อต่าง ๆ ) ที่คุณได้ส่งมา ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหากผู้ได้รับสิทธิ์เลือกใช้ โดยคุณจะไม่ใช้สิทธิ์ในฐานะการเป็นผู้เขียนมาขัดแย้งต่อ Fun! Japan หรือผู้ได้รับสิทธิ์ช่วง นอกจากนี้คุณยังต้องแสดงและยืนยันต่อ Fun! Japan ว่าคุณเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมสิทธิทั้งหมดในเนื้อหาที่คุณโพสต์ ว่าเนื้อหานั้นถูกต้อง และการใช้งานเนื้อหาที่คุณให้จะไม่ละเมิดข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับบุคคลที่สามหรือนิติบุคคลใด ๆ และคุณจะเป็นผู้ชดเชยต่อ Fun! Japan จากข้อเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดจากเนื้อหาที่คุณให้แก่ Fun! Japan นอกจากนี้ Fun! Japan ไม่ได้รับประกันว่าจะทำการบันทึกหรือเก็บรักษาข้อมูล หรือ เอกสารที่คุณส่งหรือโพสต์ และ Fun! Japan ถือว่าไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบต่อการสูญเสีย การดัดแปลงหรือการรั่วไหลของข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าว               Fun! Japan สงวนสิทธิ :แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด: ในการตรวจสอบ แก้ไขหรือลบการกระทำหรือเนื้อหาใด ๆ Fun! Japan ไม่รับผิดชอบหรือไม่รับผิดต่อเนื้อหาใด ๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามเป็นผู้โพสต์

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

Fun! Japan เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น หากคุณเชื่อว่างานมีลิขสิทธิของคุณถูกทำสำเนาหรือถูกใช้ที่เว็บไซต์โดยวิธีการที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โปรดแจ้งเราตามขั้นตอนการแจ้งเตือนสำหรับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่กำหนดไว้โดย  Fun! Japan

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

Fun! Japan มุ่งมั่นในการรักษาความถูกต้องให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม Fun! Japan ไม่รับประกันว่าคำอธิบายผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบันหรือไม่มีข้อผิดพลาด โปรดทราบว่าเงื่อนไขนี้จะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่แนะนำโดย Fun! Japan เท่านั้น

ข้อกำหนดด้านซอฟต์แวร์ของ Fun! Japan

เราขอแนะนำให้คุณใช้เวอร์ชันล่าสุดของหนึ่งในเบราว์เซอร์ต่อไปนี้เมื่อใช้งาน Fun! Japan
(ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2557)

  • Google Chrome
  • FireFox
  • Internet Explorer
  • Safari

การนำเสนอโดยบุคคลที่สาม

Fun! Japan ถือว่าไม่มีการรับผิดหรือภาระผูกพันต่อธุรกิจบุคคลที่สามใด ๆ หรือตัวบุคคล หรือการกระทำ ผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาใด ๆ จากบุคคลที่สาม เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายและข้อตกลงการใช้งานของบริษัทต่าง ๆ ดังกล่าวอย่างรอบคอบ

การจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

หากไม่มีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร Fun! Japan และข้อมูลทั้งหมด เนื้อหา เอกสาร ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (รวมไปถึงซอฟต์แวร์) และบริการอื่น ๆ ที่คุณสามารถใช้งานบนเว็บไซต์ ได้จัดทำโดย Fun! Japan บนพื้นฐาน "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และ "ตามสภาพที่มีอยู่" หากไม่มีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร Fun! Japan จะไม่เป็นตัวแทนหรือไม่ทำการรับรองใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับการดำเนินการของ Fun! Japan ทั้งเว็บไซต์ ข้อมูล เนื้อหา เอกสารหรือผลิตภัณฑ์ที่โพสต์ลงบน Fun! Japan จะถือว่าคุณยินยอมโดยชัดแจ้งในการใช้งานเว็บไซต์นี้และ Fun! Japan ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณยอมรับโดยชัดแจ้งที่จะยกเว้น Fun! Japan ต่อความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียใด ๆ อันเป็นผลมาจาก การพิพาท หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลของการระงับการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราวหรือการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บ

Fun! Japan ไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นแพลตฟอร์มให้คำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการที่มีจำหน่ายให้กับลูกค้าบนเว็บไซต์ เพราะข้อมูลในโฆษณาต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลง เราจึงขอให้ลูกค้าของเราทำการตัดสินใจในการซื้อสินค้าโดยอิงจากการตัดสินใจของคุณเอง และไม่เชื่อเพียงแค่ข้อมูลที่โพสต์โดย Fun! Japan เท่านั้น Fun! Japan ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบ จะไม่กระทำการในฐานะที่ปรึกษา และจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาเกี่ยวกับสัญญาใด ๆ ระหว่างลูกค้า โดยไม่คำนึงถึงว่าการปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นผ่านเว็บไซต์หรือไม่

Fun! Japan จะไม่แทรกแซงในการหารือหรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า หรือแม้ว่าการเข้าร่วมดังกล่าวเป็นผลมาจากการใช้งาน Fun! Japan ก็ตามและ/หรือเว็บไซต์ ภารกิจ การแก้ไขปัญหา ภาระผูกพันหรือการสื่อสารตามกฏหมายใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการเข้าร่วมระหว่างลูกค้าเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าดังกล่าวเพียงผู้เดียว Fun! Japan ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่ทำให้เกิดขึ้นโดยหรือเกิดจากข้อมูลเผยแพร่จากการเข้าร่วมอันเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์และ/หรือ Fun! Japan

Fun! Japan จะไม่เสนอการรับประกันใด ๆ (รวมถึง, แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่มีการซื้อขายหรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์) ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้สำหรับสินค้าหรือการให้บริการที่มี ไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือโดยนัย   Fun! Japan ไม่รับประกันว่าข้อมูล เนื้อหา เอกสาร สินค้า (รวมถึงซอฟต์แวร์) การให้บริการ เซิร์ฟเวอร์หรือการสื่อสารทางอีเมลจะไม่ติดส่วนประกอบหรือไวรัสที่เป็นอันตราย Fun! Japan ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบที่รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นความเสียหายในเชิงลงโทษหรือที่เป็นผลสืบเนื่องประเภทใด ๆ ที่ส่งผลต่อการใช้งานและการเข้าถึง Fun! Japan

กฏหมายที่บังคับใช้

โดยการใช้งาน Fun! Japan คุณยอมรับในการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น โดยไม่คำนึงถึงข้อขัดแย้งของหลักกฏหมาย สำหรับข้อพิพาทประเภทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นที่มีความเชื่อมโยงกับข้อตกลงการบริการระหว่างคุณและ Fun! Japan หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

ข้อพิพาทต่าง ๆ

นอกเหนือไปจากศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาทั่วไปที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ ศาลแขวงของโตเกียวได้รับการกำหนดให้เป็นศาลที่มีเขตอาณาตามข้อตกลงเพิ่มเติมสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง Fun! Japan อย่างไรก็ตามสำหรับลูกค้าด้านธุรกิจ ศาลแขวงโตเกียวจะเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาแต่เพียงผู้เดียวตามข้อตกลง

นโยบาย การแก้ไข การแยกออกจากกันได้ในการดำเนินการเว็บไซต์

อ่านนโยบายการดำเนินการของเว็บไซต์ รวมถึงราคาต่าง ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์อย่างรอบคอบ นโยบายเหล่านี้เข้มงวดต่อการใช้งาน Fun! Japan ของคุณ Fun! Japan สงวนสิทธิในการแก้ไขเว็บไซต์ นโยบาย หรือข้อตกลงของการบริการได้ตลอดเวลา หากพบว่ามีข้อกำหนดใดของข้อตกลงเหล่านี้ผิดกฏหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ข้อกำหนดนั้นจะถือว่าแยกออกจากข้อตกลงเหล่านี้ได้และจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ที่เหลืออยู่ 

หน่วยงานที่ควบคุมดูแล

เว็บไซต์นี้มีการจัดการและดำเนินการโดย Fun Japan Communications Co.,Ltd. ในเรื่องของสิทธิ
สิทธิพิเศษและการจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบจะขึ้นอยู่กับ Fun! Japan ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้Fun Japan Communications Co.,Ltd. หรือบริษัทต่างๆ ที่สนับสนุน Fun! Japan หรือเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทต่าง ๆ ดังกล่าว อาจมีการใช้หรือยืนยันสิทธิ สิทธิพิเศษและการจำกัดสิทธิความ

ติดต่อสอบถาม 

อีเมล: [email protected]