FOOD / GOURMET

สินค้าใหม่ “คาลพิสรสเข้มข้น”

20170704-17-main-Calpis
คาลพิสสูตรเข้มข้นได้วางจำหน่ายทั่วประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา หลังจากได้ทดลองจำหน่ายในปีก่อนและขายดีเป็นอย่างมาก จนได้นำมาผลิตเป็นสินค้าวางขายในปีนี้
คาลพิสสูตรเข้มข้นนี้มีนมเป็นส่วนประกอบมากกว่า “คาลพิสวอเตอร์” ถึง 2 เท่า นอกจากนี้ยังใช้ “ยูคิชิโอะ” จากมิยาโกะจิม่าช่วยทำให้รสชาติเปรี้ยวหวานกลมก่อมมากยิ่งขึ้น

ชื่อสินค้า คาลพิสสูตรเข้มข้น
ปริมาณและภาชนะบรรจุ PET490ml
ราคา (ไม่รวมภาษี) 140 เยน
หมายเหตุ “คาลพิส” เป็นสินค้าใน ASAHI SOFT DRINKS CO., LTD.
หมายเหตุ “ยูคิชิโอะ” เป็นสินค้าใน PARADISE PLAN CO., LTD.