FOOD / GOURMET

ร้านเนื้อชุบแป้งทอด “Kyoto Katsugyu” เปิดสาขาใหม่ที่สถานีชินโอซาก้า!

20170627-17-01-Beef-Katsu.jpg

เมนูยอดนิยมมาตลอดตั้งแต่เปิดกิจการอย่างเมนู“Gyu Rosu Katsuzen”ของร้าน “Kyoto Katsugyu”เนื้อวัวของร้านนี้ใช้ส่วนสันคอ ที่เป็นส่วนพิเศษที่เรียกว่า “ฮาเนะชิตะ” เนื้อมีลักษณะพิเศษคือสีแดงสด นุ่ม อร่อยกว่าส่วนอื่นๆ และใช้เวลาทอด 60 วินาที ก็จะได้เนื้อชุบแป้งทอดแบบมีเดียมแรร์น่ารับประทาน  


20170627-17-02-Beef-Katsu.jpg


20170627-17-03-Beef-Katsu.jpg
เมนูเนื้อวัวชุบแป้งทอดที่มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์
เมนูต้นตำหรับที่ขายดีมาอย่างยาวนานอย่างเมนู “Ganzo : Gyu tare katsudon” ซอสรสหวานเข้มข้นจากโชวยุราดบนเนื้อชุบแป้งทอด ทานคู่กับข้าวอร่อยลงตัว! นอกจากนี้ยังมีเมนูที่อยากแนะนำของร้านนี้ ได้แก่ “Tsukimi Rosuto biifudon” เป็นต้น


20170627-17-top-Beef-Katsu.jpg


■ ชื่อร้าน
สถานีชินโอซาก้า
■ที่อยู่
สถานีชินโอซาก้า ภายใน Arde Shin Osaka ชั้น 2
■ เวลาเปิดทำการ
10:30~23:00(LO22:30)
■ เบอร์โทรศัพท์
06-6770-9029